#

نگرش ما

سرویس بی نقص
مسئولیت‌پذیری
زمان
اعتماد

#

تعریف گارانتی

گارانتی به معنای ضمانت در مورد کیفیت و عملکرد محصول در یک مدت مشخص و در شرایط خاص می باشد.

دوره گارانتی

دوره گارانتی بر اساس دوره زمانی یا کیلومتر کارکرد، هر کدام که زودتر فرا رسد منطبق بر مندرجات کتابچه گارانتی می باشد.

دوره گارانتی خودروهای لکسوس که دارای کتابچه گارانتی ایرتویا می باشند، 5 سال یا 200،000 کیلومتر هر کدام که زودتر فرا رسدمی‌باشند.

کتابچه گارانتی

کتابچه گارانتي به عنوان يك سند و مدرك در مورد خودروي مشتری تلقی می گردد که اطلاع رسانی مربوط به چگونگی بهره گیری از سرویس و تعمیرات گارانتی و همچنین دوره گارانتی در آن

مشخص گردیده و مشتری می بایستی همواره به هنگام مراجعه به تعمیرگاههای مجاز ایرتویا آن را به همراه داشته باشد.

♦ با توجه به ثبت تاریخچه سرویسهای خودرو در کتابچه گارانتی و اهمیت آن به هنگام بهره گیری از خدمات گارانتی، مالکین خودروهای لکسوس میبایستی در نگهداری کتابچه گارانتی اولیه خود کوشا باشند.

در صورت فروش خودرو قبل از انقضاء دوره گارانتی ، این دفترچه را به منظور

اطلاع خریدار بعدی از حقوق خود و شرایط گارانتی ، به ایشان تسلیم فرمائید.

بدیهی است عدم اطلاع خریدار از شرایط

گارانتی و یا نحوه استفاده از خودرو هر گونه حقی را از ایشان سلب خواهد نمود . #

معیار تشخیص گارانتی و صدور مجدد دفترچه گارانتی

در صورت مفقود شدن و یا از بین رفتن کتابچه گارانتی ، مشتری می تواند با مراجعه به شرکت ایرتویا تقاضای صدور مجدد کتابچه گارانتی را نماید . لازم بذکر است درخواست دفترچه المثنی مشمول شرایط ذیل می گردد .

1.خودرو از شرکت ایرتویا خریداری شده و دارای کتابچه گارانتی معتبر این شرکت باشد.

2.در زمان مراجعه مشتری خودرو از نظر زمانی و کیلومتر در محدوده مشخص شده به عنوان دوره گارانتی قرار داشته باشد.

3.کلیه سرویس های دوره ای منطبق بر مندرجات کتابچه گارانتی بر روی خودرو انجام گرفته باشد.

عدم انجام هیچ یک از موارد و شرایطی که منجر به لغو و ابطال گارانتی می‌گردد از جمله دستکاری کیلومتر ، مراجعه به تعمیرگاههای غیر مجاز و

تعریف سرویس اولیه

مشتری موظف است ظرف مدت سه ماه يا 1000 كيلومتر كاركرد جهت انجام سرویس اولیه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت ایرتویا مراجعه نماید. عملیات سرویس اولیه تنها شامل بازديد كامل از خودرو منطبق بر چک لیست تنظیمی توسط شرکت ایرتویا می باشد.

تعریف سرویس دوره‌ای

منظور از سرويس هاي دوره اي بازديدهايي است كه ميبايستي در زمانها و يا كيلومترهاي مشخص شده در کتابچه گارانتی خودرو انجام پذیرد.

سرویس های دوره ای خودروهای تویوتا در هر 10.000 کیلومتر به ترتیب در 10.000، 20.000، 30.00 ...... کیلومتر می باشد.

سرویس های دوره ای خودروهای لکسوس در هر 5.000کیلومتر به ترتیب در 5.000، 10.000، 15.000 ،20.000 ....... کیلومتر می باشد.

هزینه سرویس دوره‌ای

هزینه سرویس ادواری مطابق با شرایط فروش و مندرجات دفترچه گارانتی می باشد .

خواهشمند است جهت توضیحات کامل تر دفترچه گارانتی را مطالعه فرمائید.

#