اخبار

Aug 1, 2014, 4:30 PM
تعداد محدود نقد و اقساط نمایندگی کرمان(دلیلی)
Dec 25, 2016, 11:10 AM
Dec 25, 2016, 11:30 AM
Jan 7, 2017, 10:53 AM
امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری 1400 نفر از نیروهای خود و در قالب اجرای طرح زمستانی پلیس راهور ناجا که از 17 آذر تا 20 اسفند ماه سال جاری اجرا می‌شود،مسافران و گردشگران خدمات امداد خودرویی ارائه می‌کند.
Jan 14, 2017, 11:37 AM
آسمان هفتم ب ام و به ایران آمد
Jan 14, 2017, 12:06 PM
پرشیاخودرو برای دومین بار پیاپی رتبـه نخسـت در شاخص رضایت مشتریان از فرآیند فروش خـودرو
Mar 7, 2017, 4:32 PM